GRIEP EN VACCINATIES

De griepvaccinaties vinden dit jaar plaats op woensdag 17 oktober 2018 , u ontvangt nog een uitnodiging van ons.

Wilt u, indien u geen griepvaccinatie wenst, uw uitnodiging retourneren met daarop uw notitie of u alleen dit jaar geen griepprik wilt , of dat u ook in de toekomst geen uitnodiging meer wilt ontvangen.

Komt het tijdstip op uw uitnodiging niet uit dan kunt u ook een ander tijdstip kiezen tot uiterlijk 17.00 uur.

U hoeft dit niet aan ons door te geven.

Indien u 17 oktober verhinderd bent hebben wij op vrijdag

9 november een inhaalmoment van 13.45 tot 15.00 uur.

U hoeft dit niet aan ons door te geven.

Voor meer informatie over de griepprikken zie ook:

http://www.rivm.nl

 NB: tijdens de griepvaccinaties is het niet mogelijk om andere afspraken te maken of vragen te stellen. Alleen voor SPOED-gevallen zijn wij bereikbaar.

Mocht u rolstoelgebonden zijn dan ontvangt u ook nog een andere uitnodiging (waarschijnlijk telefonisch)