POH-Somatiek

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), Hart- en vaatziekten en COPD (chronische luchtwegaandoening) en Astma.

In onze praktijk werken Cindy Rijkenberg en Janna Weijers als praktijkondersteuner somatiek. Zij zijn er speciaal voor opgeleid om mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, astma en COPD te begeleiden.               Tevens worden er huisbezoeken verricht in het kader van de ouderenzorg.

Diabetes Mellitus, Hart- en vaatziekten, COPD en Astma zijn chronische aandoeningen. Door aanpassingen in de leefstijl, zo nodig aanvullend met medicijnen, kan de chronische aandoening of persoonlijke conditie van de patiënt verbeteren of stabiliseren. De praktijkondersteuner begeleidt de patiënt met behulp van adviezen en voert de nodige controles uit. 

De praktijkondersteuner werkt onder supervisie van de huisarts. Bij twijfel of vragen zal zij altijd overleggen met de huisarts.

Wat belangrijk is: De patiënt bepaalt altijd zelf zijn of haar persoonlijke doelen (met hulp van de praktijkondersteuner).