Elektronische uitwisseling medische gegevens

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar?  Alleen met uw toestemming.

Hieronder vindt u een aantal formulieren. Door op de link te klikken opent u de informatie.

Aan de hand van onderstaande link kunt u zelf kijken of u meer informatie wenst voor het geven van uw toestemming of dat u zonder de extra informatie akkoord gaat met de uitwisseling van uw medische gegevens.

Stroomschema; toestemming met of zonder extra informatie

Wilt u extra informatie over het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens? In onderstaande informatiefolder leest u welke informatie onderling wordt uitgewisseld met uw toestemming. 

Folder toestemming voor gegevensuitwisseling

Als u besluit om toestemming te geven voor het uitwisselen van uw medische gegevens, dan kunt u onderstaande link aanklikken. Dit formulier kunt u thuis invullen en opsturen naar de praktijk of afgeven bij de assistente.

Toestemmingsregistratieformulier patiënten