Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een

afspraak maken.

 

Afspraak maken

U kunt voor het maken van een afspraak bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.  

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe

opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en

spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om

vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Meerdere artsen

Dr. Koolbergen werkt met meerdere artsen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat u een afspraak krijgt

bij dr. Koolbergen. Het is wel raadzaam om met dezelfde klacht bij dezelfde arts terug te komen.

 

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er

rekening mee houden in onze agenda.

 

Telefonisch spreekuur

Wilt u kort iets overleggen met de huisarts, of belt u naar aanleiding van een uitslag, dan kunt u een

afspraak maken voor het telefonisch spreekuur.